پرسش های متداول در مزایده


آیا ملک خریداری شده قابل فروش و انتقال به غیر می باشد؟ چگونه؟

      - بله، فقط یکبار و با مجوز فروشنده و پس از تنظیم صورتجلسه در شرکت

معمولاً انتقال سند چقدر زمان بر است؟

     - مدت زمان لازم برای اخذ اسناد تفکیک پروژه ها، بسته به شرایط متغیر بوده و معمولاً حداقل یکسال پس از اتمام عملیات اجرایی خواهد بود. انتقال اسناد پس از تسویه حساب کامل ثمن معامله بین 2 الی 3 ماه به طول خواهد انجامید.

آیا امکان دارد پس از پایان قرارداد درخواست انتقال سند به نام همسر فرزند و یا افراد غیر انجام پذیرد؟

     - در صورت عدم وجود موانع قانونی و اخذ تاییدات لازم، این امکان وجود خواهد داشت.

در روز بازگشایی پاکات مزایده، امکان حضور در جلسه فراهم می باشد؟

     - بله، بطور معمول امکان حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده فراهم می باشد، که اطلاعات در خصوص نحوه و زمان آن از طریق واحد فروش قابل دریافت می باشد.

در صورت برنده نشدن در مزایده چک تضمین پس از چند روز عودت می گردد؟

     - چک تضمین کلیه متقاضیان(به جزء سه نفر اول) حداکثر ظرف مدت یک هفته عودت خواهد گردید.

هزینه های مالیات و عوارض و ... در زمان انتقال سند بر عهده کیست؟

     - هزینه های (حق الثبت و حق التحریر) تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بالمنافصه بعهده طرفین، و پرداخت عوارض متعلقه تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از آن در تعهد خریدار می باشد و پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار می‌باشد.

جهت بازدید از آپارتمان های موضوع مزایده با چه کسی و چگونه هماهنگ کنیم؟

     - جهت انجام هماهنگی بمنظور بازدید از پروژه ها با واحد فروش شرکت به شماره تماس 88866640 تماس حاصل فرمائید.

آیا پس از تحویل پاکت و قبل از بازگشایی پاکات امکان انصراف و دریافت چک تضمین می باشد؟

     - امکان انصراف وجود دارد که می بایست بصورت مکتوب در صندوق مزایده انداخته شود و چک تضمین حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات عودت می گردد.