بنیاد مستضعفان

سازمان اموال و املاک

شرکت رامان

عمران و مسکن شرق ایران

خانه ایرانیان

اسکان ایران

ونک پارک

آزادراه تهران-شمال

بنیاد سازه

شرکت ملی ساختمان

سیویل تونل

شرکت رواک