این شرکت در راستاي دستيابي به اهداف خود در صنعت ساختمان، استراتژيهاي مشاركت در اجرا، توسعه بازار و رسوخ در بازار را مد نظر قرار داده است.
1- مشارکت با سرمایه گذاران واجد شرایط به منظور كاهش ريسك ، تامين مالي پروژه هاي در دست اجرا و هم افزايي بين سازندگان و انتقال تكنولوژي و تجربيات
2- رسوخ در بازار از طریق افزايش سهم بازار و سرمایه گذاریهای جدید در پروژه ها
3- توسعه محصول از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه و بهره گیری از شرکتها و مشاورین مجرب داخلی و خارجی و فناوریهای نوین به منظور افزایش کیفی محصولات تولیدی
4- توسعه و تنوع خدمات، توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی، توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری