بازدید مدیرعامل محترم شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی از پروژه های استان اصفهان

بازگشت
21 خرداد, 1403 — 20 مرداد, 1403   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی، مدیرعامل محترم شرکت به همراه مشاور مدیرعامل در امور اجرایی، معاونین فنی، اجرایی و شهرسازی، معماری شرکت در تاریخ 1403/03/20 به شهر اصفهان سفر کردند.

اهداف این سفر بررسی و پیگیری موضوعات مرتبط با شهرداری اصفهان در خصوص پروژه های اداری بابک، پاسارگاد و آبفای شاهین شهر عنوان شده است. بازدید از پروژه های مذکور و برگزاری جلسات با آقای مرتضوی مدیرکل محترم استان اصفهان و شریک پروژه بابک از دیگر برنامه های این سفر یکروزه بود.