بازدید مدیرعامل محترم شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی از پروژه های استان خراسان رضوی

بازگشت
13 خرداد, 1403 — 12 مرداد, 1403   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی، مهندس اعتمادی مدیرعامل شرکت به همراه مشاور مدیرعامل در امور اجرایی و معاونت فنی شرکت طی روزهای 8و9 خرداد از پروژه های مهتاب، طلوع، گلستان، ستاره 3،2،1 بازدید بعمل آوردند.

هچنین تحویل و تحول پروژه در حال ساخت کوهسنگی، طی جلسه ای با حضور شریک پروژه (شرکت ونک پارک) به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفت.

جلسه ای نیز در محل اداره کل اموال و املاک استان با حضور مهندس اعتمادی، سردار طالبیان مشاور محترم ریاست بنیاد مستضعفان، آقای حسین زاده مدیرکل محترم استان، شریک پروژه ستاره 3،2،1 و کارگزار پروژه های مهتاب و طلوع تشکیل و موضوعات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در خصوص پیگیری مطالبات بنیاد مستضعفان از شهرداری مشهد توسط اداره کل استان خراسان تصمیماتی اتخاذ گردید.