جلسه مدیرعامل محترم شرکت با شهردار منطقه 3 اصفهان ومعاون امور مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

بازگشت
11 تیر, 1401 — 29 تیر, 1409   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرسازی علوی،مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب با شهردار منطقه 3 اصفهان و معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان پیرامون پروژه های مشارکتی سید علیخان و بابک در تاريخ 1401/04/11  جلسه ای برگزار كردند.