بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه مشارکتی آفتاب بابلسر استان مازندران و طرح جامع مطالعاتی اراضی دلند استان گلستان

بازگشت
20 تیر, 1401 — 26 تیر, 1409   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی؛ مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب و هیئت همراه، در تاریخ 1401/04/20 از پروژه مشارکتی آفتاب بابلسر استان مازندران و طرح جامع مطالعاتی اراضی دلند استان گلستان کوهپایه و درختی تهران بازدید کردند.