خلاصه خبر
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم در روز یکشنبه مورخ 99/01/31 از پروژه های در دست احداث ارباب جمشید، الهیه، بامداد، تابناک، کوهپایه، حیدری و مهرآور تهران بازدید کردند.
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت و مهندس کشت پورشهردار محترم منطقه 2 تهران در روز سه شنبه...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی رییس سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت، دکتر محمد زاده مدیر عامل سازما...
خلاصه خبر
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان بهمراه دکتر مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد و جناب آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت و دکتر طلا شهردار مح...
خلاصه خبر
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان بهمراه دکتر مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد و جناب آقای مهندس محمودی...
خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی و امور استانهای شرکت، دومین دوره "ممیزی مراقبتی" گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 توسط گروه ممیزی شرکت TUVintercert برگزار و پس از ارزیابی های لازم و پایش شاخص های مرتبط، شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی موفق به اخذ تاییدیه از نهاد مربوط و متعاقب آن تمدید ...
خلاصه خبر
به گزارش نمایندگی استان خوزستان شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم استان خوزستان در معیت مسئولین محترم استان و با همراه...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت فارس نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت و دکتر رسولی مدیر عامل محترم شرکت آتی ساز در روز سه شنب...
خلاصه خبر
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم در روز یکشنبه مورخ 99/01/31 از پروژه های در دست احداث ارباب جمشید...
صفحه 1 از 3 ابتداقبلی [1]23 انتها