پیمانکاران
  • از پیمانکاران دارای سوابق مشخص و ذیصلاح در زمینه پیمانکاری عملیات ساختمانی دعوت می شود تا با تکمیل فرم ذیل به باشگاه پیمانکاران ما پیوسته تا در مواقع مقتضی اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

نوع متقاضی
مشخصات
اطلاعات تماس
ظرفیت همکاری
اولویت همکاری در استانها
سوابق اجرایی