شرکای سازنده
  • از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای سوابق مشخص و ذیصلاح در زمینه مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی دعوت می شود تا با تکمیل فرم ذیل به باشگاه همکاران تجاری ما بپیوندند.

نوع متقاضی
مشخصات
اطلاعات تماس
ظرفیت همکاری
اولویت همکاری در استانها
سوابق اجرایی