ماموریت و اهداف


ماموریت:

1- سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های ساختمانی
2- ارایه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و عاملیت چهارم در حوزه صنعت ساختمان


  اهداف کلان:

1- تنوع بخشی و توسعه سبد فعالیت های فعلی شرکت
2- افزایش سرمايه گذاري و مشارکت با شرکای توانمند و ذیصلاح در صنعت ساختمان
3- ارتقاء کیفیت خدمات فنی و مهندسی