خلاصه خبر
بازید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی و رئیس محترم سازمان اموال بهمراه املاک بنیاد جناب آقای دکتر مرتضوی از زمین ورزشی خرمشهر
خلاصه خبر
بازید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی و رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد دکتر مرتضوی از پروژه مهر آبادان
خلاصه خبر
جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با حضور شهردار مشهد، شهرداران مناطق و مدیر کل اموال و املاک بنیاد در خراسان رضوی
خلاصه خبر
بازدید جناب آقای مهندس محمودی از پروژه های نشاط و کوهپایه
خلاصه خبر
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار دیوارکشی زردشت اهواز ۲
خلاصه خبر
جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با استاندار استان قزوین
خلاصه خبر
جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با مدیر کل اموال و املاک استان قزوین
خلاصه خبر
آگهی مناقصه عمومی دیوار کشی پروژه زردشت استان خوزستان شهر اهواز
خلاصه خبر
آیین تحویل زمین پروژه شیرودی به شریک جهت شروع عملیات اجرایی
خلاصه خبر
اخذ چهارفقره پروانه ساختمانی در استان خوزستان...