خلاصه خبر
بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه توحید بیرجند
خلاصه خبر
جلسه مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حمیدی مدیر کل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی
خلاصه خبر
جلسه مشترک مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی و فرماندار محترم تهران جناب آقای دکتر فرهادی
خلاصه خبر
جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با شهردار محترم بومهن جناب آقای دکتر موسوی
خلاصه خبر
اخذ اسناد مالکیت تفکیکی پروژه های زنبق ۵ و ۶ استان البرز
خلاصه خبر
بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس جناب آقای مهندس محمودی و رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد جناب آقای دکتر مرتضوی از پروژه فیروزه اهواز
خلاصه خبر
بازید مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی از ملک پروژه لادن اهواز به همراه شریک
خلاصه خبر
بازید مدیر عامل محترم شرکت مهندس محمدی با حضور رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد دکتر مرتضوی و فرماندار محترم خرمشهر