خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی و امور استانها، جناب آقای مهندس محمودی به همراه مهندس خسروی...
خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی شرکت، نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، دکتر حق شناس استاندار گلستان و...
خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی و امور استانها، جناب آقای مهندس محمودی به همراه معاون برنامه ریزی و امور استانهای شرکت...
خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی شرکت، نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس علوی مدیر کل بنیاد مستضعفان در استان قزوین با حضور معاون برنامه ریزی...
خلاصه خبر
به گزارش معاونت برنامه ریزی و امور استانها، جناب آقای مهندس محمودی به همراه معاون برنامه ریزی و امور استانهای شرکت در روز چهارشنبه ...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت در روز سه شنبه مورخ 17 تیر ماه سال 99...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت نشست مشترک آقایان مهدس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس صفری شهردار محترم دماوند با محوریت موضوع اراضی شرکت...
خلاصه خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی نشست مشترک آقایان مهندس زارعی معاون فنی، دکتر دشمن زیاری معاون برنامه ریزی و امور استانها و مهندس گشته ...
خلاصه خبر
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، نشست مشترک آقای مهندس محمودی مدیرعامل شرکت با آقای مهندس موسوی مدیر عامل محترم شرکت ونک پارک...
خلاصه خبر
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت های تابعه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال ...