بازید مدیر عامل محترم شرکت مهندس جناب آقای مهندس محمودی از پروژه فیروزه اهواز

بازگشت
01 بهمن, 1399 — 04 بهمن, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل محترم شرکت مهندس جناب آقای مهندس محمودی بهمراه رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد جناب آقای دکتر مرتضوری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از پروژه فیروزه اهواز استان خوزستان بازید کردند.