بازید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی از ملک نخل خرمشهر

بازگشت
30 دی, 1399 — 30 دی, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی؛ مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی بهمراه رئیس محترم سازمان اموال و املاک بنیاد جناب آقای دکتر مرتضوی و فرماندار محترم خرمشهر جناب آقای دکتر حیدری از ملک نخل خرمشهر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بازید کردند.