بازدید جناب آقای مهندس محمودی از پروژه های شهر تهران

بازگشت
26 آذر, 1399 — 29 آذر, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶  از پروژه های نشاط و کوهپایه بازید کردند.