جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار دیوارکشی

بازگشت
24 آذر, 1399 — 29 آذر, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار دیوارکشی زردشت  اهواز ۲،  مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴  برگزار گردید.