جلسه مشترک جناب آقای مهندس محمودی با استاندار استان قزوین

بازگشت
23 آذر, 1399 — 29 آذر, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی، جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی با استاندار استان قزوین در رابطه با املاک و پروژه های استان قزوین مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ د راستانداری قزوین برگزار گردید.