خبر آیین تحویل زمین پروژه شیرودی

بازگشت
11 آذر, 1399 — 10 دی, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی؛ زمین پروژه شیرودی در تاریخ 1399/09/11 با متراژ اداری 13737 متر مربع و تجاری 480 متر مربع با مساحت کل 40712 متر مربع در 15 طبقه جهت شروع عملیات اجرایی تحویل شریک گردید.