خبر اخذ پروانه ساختمانی در استان خوزستان

بازگشت
08 آذر, 1399 — 08 آذر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی؛ شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی در تاریخ 1399/09/08 چهار فقره پروانه ساختمانی پروژه موسوم به بهمن با متراژ 20635 متر مربع و کاربری مسکونی در شهر اهواز اخذ نمود.