گزارش تصویری بازدید ریاست محترم سازمان اموال و املاک بهمراه مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های مشارکتی هاشمی نژاد و نیایش زنجان

بازگشت
19 شهریور, 1399 — 21 شهریور, 1409   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، جناب آقای دکتر سید صولت مرتضوی بهمراه مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های مشارکتی هاشمی نژاد و نیایش زنجان در روز چهارشنبه مورخ 19 شهریور 99 بازدید نمودند.