برگزاری آیین مزایده عمومی 35 واحد مسکونی پروژه نشاط دربند با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد مستضعفان درمحل شرکت شهرسازی علوی

بازگشت
11 شهریور, 1399 — 11 شهریور, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، آیین مزایده عمومی35 واحد مسکونی از پروژه نشاط دربند تهران (به صورت یکجا) در روز سه شنبه مورخ 11 شهریور 99 با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد در محل شرکت شهرسازی علوی برگزار و از برنده مزایده بمنظور انعقاد قرارداد دعوت به عمل آمد.