برگزاری آیین مزایده عمومی 8 واحد مسکونی از پروژه الهیه با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد مستضعفان درمحل شرکت شهرسازی علوی

بازگشت
04 شهریور, 1399 — 04 شهریور, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، آیین مزایده عمومی 8 واحد مسکونی از پروژه الهیه در روز سه شنبه مورخ 4 شهریور 99 با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد در محل شرکت شهرسازی علوی برگزار و از برندگان مزایده بمنظور انعقاد قرارداد دعوت به عمل آمد.