گزارش تصویری بازدید آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های مشارکتی نوید و نسرین در استان تهران

بازگشت
02 شهریور, 1399 — 02 شهریور, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، مدیرعامل محترم شرکت شهرسازی علوی آقای مهندس محمودی از پروژه های مشارکتی نوید و نسرین در روز یکشنبه مورخ 2 شهریور 99 بازدید نمودند.