برگزاری آیین مزایده عمومی 3 واحد مسکونی از پروژه خندان 4 با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد مستضعفان درمحل شرکت شهرسازی علوی

بازگشت
21 مرداد, 1399 — 21 مرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، آیین مزایده عمومی ۳ واحد مسکونی از پروژه خندان۴ با حضور اعضای کمیسیون معاملات بنیاد در تاریخ 21 مرداد 99 برگزار و از برندگان مزایده بمنظور انعقاد قرارداد دعوت به عمل آمد.