برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی، مهندس محمودی و حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

بازگشت
12 مرداد, 1399 — 12 مرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی، مهندس محمودی و حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خصوص ساختمان های آدینه درروز یکشنبه مورخ 12 مرداد 99 برگزار گردید.