برگزاری نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس صفری شهردار محترم دماوند

بازگشت
17 تیر, 1399 — 17 تیر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت نشست مشترک آقایان مهدس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس صفری شهردار محترم دماوند با محوریت موضوع اراضی شرکت در شهرستان دماوند در روز سه شنبه مورخ 17 تیر ماه 99 با حضور معاون مالی و اداری شرکت در محل شهرداری دماوند برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور عملیاتی شدن اراضی شهرسازی علوی در شهرستان دست یافتند.