گزارش تصویری برگزاری نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیر عامل شرکت و مهندس موسوی مدیر عامل شرکت ونک پارک

بازگشت
15 تیر, 1399 — 15 تیر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، نشست مشترک آقای مهندس محمودی مدیرعامل شرکت با آقای مهندس موسوی مدیر عامل محترم شرکت ونک پارک در روز یکشنبه مورخ 15 تیر ماه سال 99 در محل شرکت ونک پارک و با حضور معاونین شرکت برگزار و طرفین پیرامون پروژه های مشارکتی تحت همکاری در تهران و مشهد به توافقات مناسبی دست یافتند.