برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تمیشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت
11 تیر, 1399 — 11 تیر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت های تابعه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1398 در روز چهارشنبه مورخ 11 تیر ماه سال 1399 در محل شرکت شهرسازی علوی برگزار و ضمن بررسی عملکرد شرکت ها در سال گذشته تصمیمات استراتژیک بمنظور حل مسائل و مشکلات اتخاذ گردید.