برگزاری نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل شرکت و حسن پور مدیرکل بنیاد مستضعفان در استان گیلان

بازگشت
04 تیر, 1399 — 04 تیر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش نمایندگی شرکت در استان گیلان، نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، حسن پور مدیرکل بنیاد مستضعفان در استان گیلان در روز چهارشنبه مورخ 99/4/4 با موضوع پروژه های اجرایی و آتی در استان گیلان  برگزار گردید.