برگزاری جلسه بازگشایی پاکات فنی و مالی فراخوان های مشارکت پروژه های پرستو و یاقوت البرز

بازگشت
08 تیر, 1399 — 08 تیر, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش معاونت مشارکت و فروش شرکت، آیین بازگشایی پاکات سوابق فنی و مالی شرکت کنندگان در فراخوان مشارکت پروژه های پرستو و یاقوت البرز با حضور جناب آقای مهندس محمودی مدیرعامل محترم و معاونین شرکت در روز یکشنبه مورخ 99/04/08 برگزار و پاکات شرکت کنندگان بمنظور بررسی های متناسب در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفت.