گزارش تصویری بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمودی از اراضی لیل آباد و پروژه های نیایش، سپاس و ستایش زنجان

بازگشت
22 خرداد, 1399 — 22 خرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش نمایندگی شرکت در استان زنجان، جناب آقای مهندس محمودی مدیر عامل محترم در روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 از اراضی لیل آباد زنجان محل پیش بینی شده برای طرح اقدام ملی مسکن زنجان، پروژه در دست احداث مسکونی نیایش و پروژه های آتی ستایش و سپاس بازدید کردند.