برگزارش نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، علیجانی مشاور محترم رییس سازمان اموال و املاک بنیاد و ذوالفقاریان مدیرکل بنیاد مستضعفان در استان زنجان

بازگشت
21 خرداد, 1399 — 21 خرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش نمایندگی شرکت در استان زنجان، نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، علیجانی مشاور محترم رییس سازمان اموال و املاک بنیاد و ذوالفقاریان مدیرکل بنیاد مستضعفان در استان زنجان در روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 با موضوع طرح مسکن ملی زنجان و همکاری شرکت شهرسازی علوی و بنیاد مستضعفان در این زمینه برگزار گردید.