برگزاری نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس کشت پور شهردار محترم منطقه 2 تهران

بازگشت
30 اردیبهشت, 1399 — 30 اردیبهشت, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت و مهندس کشت پورشهردار محترم منطقه 2 تهران در روز سه شنبه مورخ 99/02/30 با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون برخی پروژه های اجرایی و در مرحله اخذ پروانه شرکت شهرسازی علوی برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور توسعه همکاری های آینده و رفع موانع و مشکلات جاری دست یافتند.