برگزاری نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل شرکت ودکتر رسولی مدیرعامل محترم شرکت آتی ساز

بازگشت
02 اردیبهشت, 1399 — 02 اردیبهشت, 1399   
جزئیات خبر
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت فارس نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت و دکتر رسولی مدیر عامل محترم شرکت آتی ساز در روز سه شنبه مورخ 98/2/2 با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون پروژه های فردوسی مشهد و دریاکنار برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور توسعه همکاری های آینده و رفع موانع و مشکلات جاری دست یافتند.