برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت ومسئولین ارشد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

بازگشت
24 فروردین, 1399 — 24 فروردین, 1399   
جزئیات خبر
نشست مشترک آقایان دکتر صولت مرتضوی مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمدرضا محمودی مدیرعامل شرکت و مسئولین ارشد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون همکاری های آتی در روز یکشنبه مورخ 99/01/24 برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور توسعه همکاری های آینده دست یافتند.