برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس گلپایگانی معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران

بازگشت
14 اسفند, 1398 — 14 اسفند, 1398   
جزئیات خبر
برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر صولت مرتضوی مرتضوی ریاست محترم سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمدرضا محمودی مدیرعامل شرکت و مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به تهاتر عوارض پروژه های مشارکتی شرکت شهرسازی علوی در شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور توسعه همکاری های آینده و رفع موانع و مشکلات جاری دست یافتند.