بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های کوهپایه و درختی تهران

بازگشت
31 فروردین, 1401 — 31 فروردین, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی؛ مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب و هیئت همراه، در تاریخ 1401/01/31 از پروژه های کوهپایه و درختی تهران بازدید کردند.