بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های مهرآور و الوند تهران

بازگشت
30 فروردین, 1401 — 30 فروردین, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی؛ مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب و هیئت همراه، در تاریخ 1401/01/30 از پروژه های مهرآور و الوند تهران بازدید کردند.