بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های بامداد و ارباب جمشید تهران

بازگشت
23 اسفند, 1400 — 23 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی؛ مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب و هیئت همراه، در تاریخ 1400/12/23 از پروژه های بامداد و ارباب جمشید تهران بازدید کردند.