بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های کوه سنگی، ستاره و فردوسی مشهد

بازگشت
27 بهمن, 1400 — 27 بهمن, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی؛ در سفر مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس نادری نسب و هیئت همراه به مشهد مقدس، از پروژه های کوه سنگی، ستاره و فردوسی مشهد بازدید به عمل آمد.