بازدید مدیرعامل محترم شرکت و آقای مهندس زارعی معاونت فنی از پروژه شهریار تبریز

بازگشت
19 بهمن, 1400 — 20 بهمن, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسازی علوی، مدیرعامل محترم شرکت و آقای مهندس زارعی از روند اجرای پروژه شهریار تبریز در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ بازدید کردند