مصاحبه مدیرعامل شرکت شهرسازی علوی با مجله دانشمند

بازگشت
21 شهریور, 1400 — 21 شهریور, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی، مصاحبه مدیرعامل شرکت شهرسازی علوی جناب آقای مهندس محمودی با مجله دانشمند مربوط به شهریور ماه 1400  منتشر شد.