اخذ ۵ فقره پروانه ساختمانی فاز دوم پروژه بهمن اهواز

بازگشت
21 شهریور, 1400 — 21 شهریور, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی، شرکت شهرسازی علوی موفق به اخذ ۵ فقره پروانه ساختمانی فاز دوم پروژه بهمن اهواز، با مجموع زیربنای ۲۵۷۶۶ متر مربع و کاربری مسکونی در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ گردید.