برگزاری جلسه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت با فرماندار محترم خرمشهر

بازگشت
29 اردیبهشت, 1400 — 29 اردیبهشت, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛ جلسه مشتركي بين مديرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شهرسازی علوی با فرماندار محترم خرمشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  در فرمانداری خرمشهر برگزار گردید.