بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه ده مجنون

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 17 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛  مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه ده مجنون کرمانشاه در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بازديد كردند.