بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از ملک واقع در خیابان بنت الهدی

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 19 اسفند, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي، مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از ملک واقع در خیابان بنت الهدی کرمانشاه در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بازديد كردند.