بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه سپیدار

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 17 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه سپیدار کرمانشاه در تاريخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بازید كردند.