بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه الهیه

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 17 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه الهیه کرمانشاه در تاريخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بازديد كردند.